สีน้ำ


แอ็กซอลตาผลิตสีน้ำและอุปกรณ์จับคู่สีหลากหลายประเภทเพื่อให้บริการกับทุกกลุ่มลูกค้าของเราตั้งแต่ผู้ผลิตชิ้นส่วนพาหนะต้นแบบน้ำหนักเบาและพาหนะเพื่อการพาณิชย์ไปจนถึงศูนย์ซ่อมตัวถังและสีมาตรฐานที่ตลาดพ่นสีรวมถึงลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ผลิตภัณฑ์ต่างๆของเรารวมถึงสีพ่นรถยต์ระบบน้ำตัวล่าสุดและสีที่มีวีโอซีต่ำที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้ารายใหม่และความต้องการในตลาดทั่วไปที่มีอยู่ทั่วโลกรวมไปถึงสีโซลเว็นท์บอนน์สูตรดั้งเดิมและแบบทนทาน ผลิตภัณฑ์บางชนิดเติมเต็มความต้องการการใช้งานที่หลากหลายของลูกค้าและสามารถใช้ได้กับสารตั้งต้นมากกว่าหนึ่งชนิด เป้าหมายของเรานั้นคือการออกแบบสูตรและระบบการใช้งานที่คัดสรรแล้วว่าสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มของเรา